Публікації

massage

massage

Зображення
In the magic world of the exposed book all accessible entrance!

                                                           M. Hafury

У чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід!

                                                          М. Гафурі
Зображення
Books are people in binding!

           A.Makarenko

Книги - люди в палітурках!

          А. Макаренко
Зображення
A book rescues the soul from staling!

                   T. Shevchenko

Книга захищає душу від черствості!

                   Т. Шевченко


Зображення
Who will fall in love a book,that far will go out into the development!

                                                             T. Shevchenko

Хто закоханий в книгу, той завжди розвивається!

                                                            Т. Шевченко
Зображення
Life is like riding a bicycle ; you don*t fall off unless you stop pedaling!

                                                                       Claude Pepper

Життя - як їзда на велосипеді ; поки крутиш педалі, доти не впадеш!

                                                                      Клайд Пепер


massage

Зображення
when a man stops to read , she stops to think!

                                           Didro

                                           Коли людина  припиняє читати, вона перестає мислити!                                                                           

                                           Дідро


Зображення
Man for that a book already in childhood became such necessary, however a wiolin for a musician, as a brush for an artist, never will feel impoverished, devastated!                                                                                                                                                                                                                                                           V. Syhomlunsky                                                                                                                                                                                                                        Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчуватиме себе обділеною, спустошеною!                                                                                                                                                                                             …